Avsikten med denna självskattning är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd.


Vi vill att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.
Självskattningen innehåller en rad olika påståenden om hur du kan må i olika avseenden med en skala på 0-6. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från inget obehag (0) till maximalt obehag (6). Besvara nedan påstående med hur väl det stämmer in på dina senaste 2 veckor. Dra reglaget för att matcha dit svar som blir en poäng mellan 0-6, se nedan exempel.
0 Här står ett påstående där du upplever minimalt med obahag.
2 Här står ett påstående där du ibland upplever ett obehag.
4 Här står ett påstående där du ofta upplever ett obehag.
6 Här står ett påstående där du upplever maximalt med obehag.
Mitt svar: 0