" Hellre tjugo minuter för sen i det här livet än tjugo år för tidig till nästa "

- Okänd
 
Att "gå i väggen" eller utbrändhet har blivit en 2000-talets folksjukdom och vi alla har säkert någon på arbetet, familjen eller i bekantskapskretsen som har drabbats.
 
Den medicinska termen är utmattningssyndrom och kan ha inslag av depression men den behöver inte vara så. Slarvigt så blandas dessa ibland ihop och slås ihop som att det vore samma diagnos. Utmattningssyndrom är en psykisk diagnos men kan även ge fysiska symtom. Extrem och onormal trötthet, högt blodtryck eller hög puls är några exempel på fysiska signaler men kan även ha andra förklaringar.
 
 

Är du i riskzonen?

 
Med en enkel självskattning kan du få en indikation på om du har tendenser till utmattning och ligger i riskzonen.
 
 

6741

Antal gjorda test

75%

Andel i riskzonen