KEDS
ett självskattningstest
för utmattningssyndrom
 
Att "gå i väggen" eller utbrändhet har blivit en 2000-talets folksjukdom och vi alla har säkert någon på arbetet, familjen eller i bekantskapskretsen som har drabbats.
 
Den medicinska termen är utmattningssyndrom och kan ha inslag av depression men den behöver inte vara så. Slarvigt så blandas dessa ibland ihop och slås ihop som att det vore samma diagnos. Utmattningssyndrom är en psykisk diagnos men kan även ge fysiska symtom. Extrem och onormal trötthet, högt blodtryck eller hög puls är några exempel på fysiska signaler men kan även ha andra förklaringar.
#

131.697

Antal gjorda test

%

72%

Andel i riskzonen

K

56%

Andel kvinnor*

M

27%

Andel män*

 

Vad är KEDS?

 
KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 är ett frågebatteri med 9 frågor där du självskattar din egen upplevelse vid olika påståenden. Bakom detta test är ett forskarlag från Karolinska institutet i Stockholm.
 
Test är egentligen en felaktig benämning då det inte är ett test i termer av att det finns rätt eller fel.
 
Syftet är att göra dig som svarar på frågorna uppmärksam på ett riskbeteende för utmatningsrelaterade symtom. Desto högre poäng desto större risk att du kan drabbas av utmatningssymtom och vid 19 poäng eller mer så finns det en ökad risk. Resultatet av KEDS självskattning blir inte bättre än hur ärlig du är mot dig själv och avsikten är att du ska skatta din upplevelse här och nu. Därför ska du svara på frågorna utifrån ett 2 veckors tidsperspektiv.
 
Vill du testa dig själv så gör du det här.
Kunskap är makt
2024
Utmattningssyndrom kan bli resultatet av intensiv och långvarig stress. Något som påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Sjukdomsförloppet kan kan vara långvarigt och komma krypande men också hastigt.
 
Sömnproblem, hjärtklappning, yrsel och känslomässigt i obalans är några av varningstecknen och symtomen. Alla reagerar olika på olika saker och det finns inte en gemensam riskfaktor eller en universal-lösning. Stress kan komma från många saker i livet som jobb, studier, relationer och mycket annat. Det som stressar dig behöver inte påverka någon annan och vi är alla olika som individer.
 
Det som dock är gemensamt för oss alla är styrkan i återhämtning och att tidigt se tecken på stress så att vi kan bryta vårt beteende. Vill vi ha en förändring i morgon så får vi göra något annorlunda idag.
 
Självskattningstestet KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9) är ett enkelt men effektivt verktyg baserat på forskning för att göra oss uppmärksamma på risksymtom. Med den kunskapen så kan du tidigt uppmärksamma ett riskbeteende och desto tidigare du gör det desto bättre förutsättningar har du att bryta ett dåligt mönster. Hitta ditt sätt att återhämta dig. Det kan vara motion, mer regelbunden sömn, umgås med nära och kära eller en hobby, ny eller gammal. Men det ska inte vara något krav förknippat med din nya vana. Vi vill ju inte tillför en sak till som kan stressa oss. Gör saker för att det är roligt och inte för att att du måste. Börja med dom små sakerna. Ta en annan väg till arbete eller studierna, laga en maträtt du aldrig har lagat förr eller säg nej till det du alltid brukar säga ja till.
 
Du äger din egen tid!